Dân sự

Ai có quyền khởi kiện vụ án dân sự?

Căn cứ pháp lý khởi kiện vụ án dân sự: Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 Chủ thể khởi kiện vụ án dân sự: Chủ thể khởi kiện ở đây

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.