Doanh nghiệp

Vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Vốn điều lệ là gì? Khái niệm về vốn điều lệ nói chung được quy định tại Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như

Xem thêm

Người quản lý theo từng loại hình doanh nghiệp

Khái niệm người quản lý doanh nghiệp Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người

Xem thêm

Quy định của pháp luật về công ty mẹ

Tổ hợp công ty mẹ - công ty con là kết cấu phổ biến của các tập đoàn kinh tế, là hình thức liên kết ngày càng được ưa chuộng

Xem thêm

Cổ phần và giá thị trường của cổ phần

Hỏi: Luật sư cho cho tôi hỏi căn cứ xác định cổ phần và giá thị trường của cổ phần trong công ty cổ phần như thế nào? Có phải

Xem thêm

Thẩm quyền ký kết hợp đồng với từng loại hình công ty

Trong quá trình kinh doanh của công ty, ký kết hợp đồng là một hoạt động vô cùng quan trọng. Các hợp đồng đầu vào giúp công

Xem thêm

Lưu ý trong quá trình giải quyết bằng Trọng tài thương mại

1. Thỏa thuận trọng tài Thỏa thuận trọng tài (TTTT) dùng để xác định phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động tố

Xem thêm

Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là gì? Trọng tài là phương thức giải quyết mang tính chất tài phán phi chính phủ do các bên đối lập

Xem thêm

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật là gì ? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh Nghiệp 2021, người đại diện theo pháp

Xem thêm

Những lưu ý về hồ sơ tập trung kinh tế

Tập trung kinh tế có thể hiểu gồm các hình thức sau đây: Mua lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, liên doanh giữa các

Xem thêm

Tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức tài chính vi mô là gì? Là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu

Xem thêm

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN MỚI NHẤT NĂM 2021

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp Mẫu Hợp đồng Chuyển nhượng cổ phần mới nhất hiện nay phù hợp với quy định pháp luật

Xem thêm

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.