Hình sự

Tội chiếm giữ trái phép tài sản

Cơ sở pháp lý của tội chiếm giữ trái phép tài sản Điều 176 Bộ luật hình sự 2015. 1. Định nghĩa. Chiếm giữ trái phép tài

Xem thêm

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Cơ sở pháp lý: Điều 169 Bộ luật Hình sự 2015. 1. Định nghĩa. Bắt cóc nhắm chiếm đoạt tài sản là hành vi của một người bắt

Xem thêm

Độ tuổi nào chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự 2015 ?

Theo quy định pháp luật, người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ đã đến độ tuổi nhất định và có năng lực

Xem thêm

6 trường hợp Tòa án không cho hưởng án treo

Khi xem xét cho bị cáo hưởng án treo thì các trường hợp sau tòa án sẽ không cho hưởng án treo theo đúng hướng dẫn tại Điều 3

Xem thêm

Có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên được hưởng án treo hay không?

Có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên cũng là một điều kiện để hưởng án treo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số

Xem thêm

Phạt đến 8 triệu đồng nếu ném đinh, vật sắc nhọn ra đường

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người nào có hành vi ném

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.