Hình sự

Điều 371: Tội ra quyết định trái pháp luật

BLHS 2015 Điều 371. Tội ra quyết định trái pháp luật 1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra

Xem thêm

Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật 1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình

Xem thêm

Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội 1. Người nào có thẩm

Xem thêm

Điều 368. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội

BLHS 2015 Điều 368. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội 1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách

Xem thêm

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp Các tội xâm phạm hoạt động tư

Xem thêm

Điều 352: Khái niệm tội phạm về chức vụ

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ 1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi

Xem thêm

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05

Xem thêm

Điều 200. Tội trốn thuế

Điều 200. Tội trốn thuế 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến

Xem thêm

Điều 196. Tội đầu cơ

Điều 196. Tội đầu cơ 1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai,

Xem thêm

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây,

Xem thêm

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu

Xem thêm

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.