Lao động

Tư vấn lao động

Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam và các doanh nghiệp Việt

Xem thêm

Tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền Tòa án

Tranh chấp về lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp

Xem thêm

Thêm Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động 2012

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012. Theo đó, hướng

Xem thêm

Bồi thường kinh phí đào tạo theo hợp đồng học nghề

Hỏi: Hiện tại em đang làm cho công ty Nhật, đến thời điểm này là hơn 3 năm. Vào tháng 10/2013 em được công ty cho qua Nhật

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.