dieulinh, Author at VPLS Bùi Đình Ứng

VPLS Bùi Đình Ứng

Người cao tuổi được nhận trợ cấp

Người cao tuổi và người già Theo Điều 2 Luật Người cao tuổi 2009: Người cao tuổi được quy định trong Luật này là công dân … [Read more...]

Chế độ phụ cấp trong phòng, chống dịch COVID-19

Chế độ phụ cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quy định tại Điều 2 Nghị quyết 16/2021/NQ-CP ngày 08/02/2021 về … [Read more...]

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.