Bác, chú có quyền gì đối với di sản của bố tôi không

Gửi Luật sư, gia đình tôi đang làm sổ đỏ thì có cần thiết phải xin xác nhận không tranh chấp đất của người thân?

Bố mẹ tôi mua mảnh đất này bằng giấy viết tay. Nay nhà tôi muốn xin cấp làm sổ đỏ và thống nhất sẽ do mẹ đứng tên vì bố tôi mất rồi (không để lại di chúc). Tuy nhiên, có người bảo là phải có sự xác nhận không tranh chấp đất của các anh em bố tôi mới xin làm sổ đỏ được. Điều này có đúng không?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về tài sản chung của vợ chồng:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”

Trong trường hợp này mảnh đất này do bố mẹ bạn mua nên là tài sản chung của hai người trong thời kỳ hôn nhân.

Bên cạnh đó, điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Như vậy, nếu bố bạn mất không để lại di chúc, di sản của ông sẽ được chia theo pháp luật cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất gồm có mẹ bạn, bạn và anh, chị em bạn, ông nội, bà nội của bạn (nếu còn sống). Do mảnh đất là tài sản chung của vợ chồng nên mẹ chồng bạn sẽ được hưởng một nửa. Phần còn lại chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, mỗi người được hưởng một phần bằng nhau.

Do còn có người ở hàng thừa kế thứ nhất, các anh, em của bố bạn thuộc hàng thừa kế thứ hai sẽ không được hưởng di sản nên họ không có quyền gì với mảnh đất này. Việc một số người nói cần phải có sự xác nhận không tranh chấp của các chú, bác là không đúng.

Đối với việc xác nhận đất không có tranh chấp thì bạn có thể thực hiện tại UBND cấp xã nơi có bất động sản.

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật dân sự năm 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.