Bộ câu hỏi bán trắc nghiệm hình sự – Phần 1

  1. Người nước ngoài phạm tội trên máy bay của Việt Nam khi máy bay đó đang hoạt động trên không phận quốc tế thì không bị coi là phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

=> Nhận định này Sai. Khoản 1 Điều 5 BLHS. Hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam được coi là phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

  1. Người phạm tội luôn phải chịu hình phạt trên thực tế.

=> Nhận định này Sai. Trong thực tế vẫn có trường hợp người phạm tội không phải chịu hình phạt. Đó là những trường hợp có tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự, được miễn hình phạt hoặc được miễn chấp hành hình phạt.

  1. Tội giết người là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

=> Nhận định này Sai. Tội giết người có thể là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Theo Khoản 2 Điều 123 và Khoản 3 Điều 9 thì tội giết người là tội rất nghiêm trọng; theo Khoản 1 điều 123 và Khoản 4 Điều 9 thì tội giết người là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng./

  1. BLHS có hiệu lực đối với Mọi hành vi phạm tội xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

=> Nhận định này Sai. Theo Điều 6 Bộ luật Hình sự.

  1. Người được hưởng quyền miễn trừ về ngoại giao hoặc quyền ưu đãi miễn trừ về lãnh sự nếu phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự theo BLHS Việt Nam.

=> Nhận định này Sai. Theo Điều 5, vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Như vậy việc người đó có phải chịu TNHS theo BLHS hay không tùy thuộc vào kết quả của quá trình ngoại giao, không có nghĩa họ không phải chịu trách nhiệm hình sự theo BLHS của Việt Nam.

  1. Người bị toà án tuyên phạt 5 năm tù là người phạm tội thuộc loại tội nghiêm trọng.

=> Nhận định này Sai. Có thể là tội rất nghiêm trọng, nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 thì sẽ được hưởng hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ luật (điều 54).

  1. BLHS không có hiệu lực trở lại (hiệu lực hồi tố)

=> Nhận định này Sai. Theo khoản 3 Điều 7. BLHS không có hiệu lực hồi tố trong trường hợp việc áp dụng k có lợi cho người bị áp dụng. Ngược lại, trong trường hợp áp dụng mà có lợi cho họ thì luật hình sự Việt Nam có hiệu lực hồi tố.

  1. Phòng vệ quá muộn là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng?

=> Nhận định này Sai. Vì: Phòng vệ quá muộn là trường hợp 1 người có hành vi gây thiệt hại cho người tấn công sau khi sự tấn công của người này đã kết thúc. Sự gây thiệt hại này không đạt mục đích ngăn chặn sự tấn công nguy hiểm cho xã hội cho nên không được Bô luật hình sự thừa nhận là phòng vệ mà là tội phạm bình thường. Còn vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là trường hợp 1 người có đủ cơ sở pháp lý để phòng vệ, nhưng đã sử dụng phương pháp thủ đoạn phòng vệ quá mức cần thiết, gây thiệt hại cho người tấn công 1 cách quá đáng trong trường hợp này người phòng vệ phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng được giảm nhẹ đặc biệt.

  1. Phòng vệ quá sớm là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng?

=> Nhận định này Sai. Vì: Phòng vệ quá sớm khi chưa có sự tấn công nguy hiểm hoặc sự tấn công chưa có nguy cơ xảy ra ngay tức khắc mà 1 người đã gây thiệt hại cho người khác, bởi họ cho rằng người này sẽ tấn công mình. Trong trường hợp này chưa đủ cơ sở làm phát sinh quyền phòng vệ nên không được thừa nhận phòng vệ chính đáng.

Tải về: Bộ câu hỏi bán trắc nghiệm Hình sự – phần 1

Bộ câu hỏi bán trắc nghiệm hình sự – phần 2

Số tổng đài 1900636396

 

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.