Bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Câu hỏi:

Văn phòng Luật sư cho tôi hỏi: cháu tôi chưa 18 tuổi, trong khi học thể dục có làm gãy một chiếc vợt cầu lông mới mua của bạn giá hơn 5 triệu. Khi đem đi sửa thì không được do vết gãy lớn đến mức không thể hàn lại được. Vậy cho tôi hỏi cháu tôi phải bồi thường như thế nào, có được giảm mức độ bồi thường hay không? Tôi cảm ơn văn phòng.

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Trước tiên chúng tôi xin tư vấn cho bạn về mức độ bồi thường. Phải khẳng định rằng độ tuổi không ảnh hưởng tới việc xác định thiệt hại thực tế và mức độ phải bồi thường thiệt hại. Về nguyên tắc thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ dù thiệt hại là do chủ thể nào gây ra. Việc các chủ thể khác nhau gây ra thiệt hại sẽ ảnh hưởng đến việc ai là người phải thực hiện trách nhiệm đó. Tuy nhiên, có một số trường hợp cháu bạn không phải bồi thường thiệt hại hoặc không phải bồi thường toàn bộ số tiền mua chiếc vợt như sau:

+ Không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

+ Có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

+ Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

+ Có thể tự thỏa thuận với nhau về mức độ bồi thường ít hơn thiệt hại thực tế.

Như vậy nếu không rơi vào các trường hợp nói trên: không phải do sự kiện bất khả kháng, do lỗi của chủ sở hữu cây vợt, không thể thỏa thuận,… thì phải bồi thường toàn bộ giá trị của cây vợt bị hỏng là hơn 5 triệu đồng.

Về người phải thực hiện trách nhiệm bồi thường và cách thức thực hiện.

Cháu bạn chưa 18 tuổi, có thể rơi vào 02 trường hợp đó là chưa đủ 15 tuổi và từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Nếu cháu chưa đủ mười lăm tuổi thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu.

Nếu cháu đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của cha, mẹ.

Nếu không còn cha, mẹ thì trách nhiệm thuộc về người giám hộ.

Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, nhà trường chứng minh được mình không có lỗi trong việc quản lý thì không phải bồi thường. Sự việc cháu bạn làm hỏng vợt trong tiết học thể dục thường không được xác định là do lỗi quản lý của nhà trường nên không thể quy trách nhiệm bồi thường cho nhà trường được.

CĂN CỨ PHÁP LUẬT: Bộ luật Dân sự 2015

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Điều 599. Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý

1. Người chưa đủ mười lăm tuổi trong thời gian trường học trực tiếp quản lý mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

2. Người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại cho người khác trong thời gian bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý thì bệnh viện, pháp nhân khác phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

3. Trường học, bệnh viện, pháp nhân khác quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý; trong trường hợp này, cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường.

Mong rằng những tư vấn của chúng tôi có thể giúp giải quyết vấn đề của bạn.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Bồi thường thiệt hại do người mất năng lực hành vi dân sự gây ra

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.