Các hợp đồng bắt buộc phải công chứng

Khoản 1 điều 2 Luật Công chứng 2014  có ghi: “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (hợp đồng, giao dịch); tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”

Công chứng hợp đồng, giao dịch do cơ quan bổ trợ tư pháp cụ thể là Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng thực hiện. Việc công chứng giúp bảo đảm nội dung của một hợp đồng, một giao dịch, công chứng viên chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch đó.

Dưới đây là tổng hợp các loại hợp đồng bắt buộc phải công chứng theo quy định hiện hành của pháp luật:

 • Hợp đồng mua bán nhà ở
 • Hợp đồng tặng cho nhà ở
 • Hợp đồng đổi nhà ở
 • Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở 
 • Hợp đồng thế chấp nhà ở

(Căn cứ vào khoản 1 điều 122 Luật nhà ở 2014: “Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”)

 • Hợp đồng về quyền sử dụng đất                                                                                                                               
 •  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

(Căn cứ vào điểm a, b khoản 3 Luật đất đai 2013: “a)Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

 1. b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên)
 • Các văn bản khác
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ

(Căn cứ vào khoản 3 điều 630 Bộ Luật dân sự 2015: “Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.)

 • Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài

(Căn cứ vào khoản 5 Điều 647 Bộ luật Dân sự 2015: “Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực.” )

 • Văn bản thừa kế về nhà ở

(Căn cứ vào khoản 3 điều 122 Luật nhà ở 2015: “Văn bản thừa kế nhà ở được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự.”)

 • Văn bản thừa kế về quyền sử dụng đất

(Căn cứ điểm c khoản 3 điều 167 Luật đất đai 2013: “ Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;)

 • Văn bản về lựa chọn người giám hộ

(Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Bộ luật Dân sự 2015: “. Trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân được lựa chọn là người giám hộ nếu người này đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.” )

Trên đây là nội dung tư vấn pháp luật của Văn Phòng Luật Sư Bùi Đình Ứng, hy vọng với những nội dung này sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc của mình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

Tải ngay>> Luật dân sự 2015

Tải ngay>>Luật công chứng2014

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.