Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư NĐT được hưởng khi đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư NĐT được hưởng khi đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Ưu đãi về thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế. Sẽ được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính. Như về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động. Hay thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ về tuyển dụng lao động. Và các vấn đề liên quan khác trong triển khai thực hiện dự án.

Ưu đãi về tài chính:

Được miễn thuế, giảm thuế, áp dụng mức thuế suất thấp: miễn thuế đối với cổ tức thu được từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần của tổ chức KT; miễn thuế nhập khẩu (đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định, để thực hiện dự án BOT, BTO, BT…) được áp dụng chung cho các nhà đầu tư khi tiến hành hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam. Các ưu đãi về thuế dành cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế so với các doanh nghiệp hoạt động ở các vựng lãnh thổ khác chủ yếu tập trung ở thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể: thuế suất có thể áp dụng ở mức 10%, 15%, 20%; thời gian miễm thuế: 10 năm, 12 năm, 15 năm, thậm chí trong suốt thời gian dự án được thực hiện; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn nhất định; ngoài ra, có thể được xem xét giảm 50% số thuế phải nộp trong một số năm tiếp theo.

Được hỗ trợ các nguồn vốn tín dụng khi triển khai thực hiện dự án.

9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nướcƯu đãi về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, hỗ trợ về tín dụng phát triển hạ tầng KCN

Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư. Và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Để phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Nhiều tập đoàn nước ngoài sẽ đổ bộ vào khu công nghiệp Việt Nam

Ưu đãi về sử dụng đất

Các nhà đầu tư được thuê đất, được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, được miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất, được chậm nộp tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định.

Các ưu đãi đầu tư do chính quyền địa phương áp dụng bổ sung

 

Tại sao: Nhà nước dành cho KCN, KKT những ưu đãi như vậy bởi Nhà nước không thể chú trọng đến tất cả các địa bàn trên cả nước, mà tập trung vào một số khu vực để phát triển hơn để từ đó phát triển kinh tế cả nước; ngành nghề đầu tư trong khu vực đó thường cần vốn lớn nên cần Nhà nước hỗ trợ

Luật Đầu tư 2020

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư cá nhân

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.