Hình sự

Một số tình tiết định khung về tội phạm xâm hại tình dục

Tội phạm về xâm hại tình dục luôn là mối quan tâm của cả xã hội. Nhất là gần đây xuất hiện rất nhiều các vụ án xâm hại tình

Xem thêm

Một số tình tiết định tội về tội phạm xâm hại tình dục

Tội phạm về xâm hại tình dục luôn là mối quan tâm của cả xã hội. Nhất là gần đây xuất hiện rất nhiều các vụ án xâm hại tình

Xem thêm

Các trường hợp không xử lý hình sự đối với tội dâm ô trẻ em

Gần đây,  tệ nạn về dâm ô ở xảy ra đối với trẻ em ở nước ta đang gia tăng đi cùng với sự phát triển của xã hội, du nhập văn

Xem thêm

Dâm ô trong Bộ luật Hình Sự 2015

Gần đây, những câu hỏi có rất nhiều các câu hỏi của các bậc phụ huynh về việc thế nào là dâm ô, con cái của họ bị người khác

Xem thêm

Nộp lại tiền thu lợi bất chính có được coi là tình thiết giảm nhẹ

Anh tôi là bị cáo trong một vụ án tham ô tài sản và bị Tòa án cấp sơ thẩm buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính hoặc bị áp

Xem thêm

Cho vay nặng lãi và giải đáp của VB số 212/TANDTC-PC

Thời gian gần đây có rất nhiều người quan tâm về hành vi "cho vay nặng lãi"  và không biết mình có phải là nạn nhân của hành

Xem thêm

Vay nặng lãi và quy định của pháp luật

Thời gian gần đây có rất nhiều người quan tâm về hành vi "cho vay nặng lãi"  và không biết mình có phải là nạn nhân của hành

Xem thêm

Điều 372: Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật

BLHS 2015 Điều 372. Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư pháp làm trái pháp luật. 1. Người nào lợi dụng

Xem thêm

Điều 371: Tội ra quyết định trái pháp luật

BLHS 2015 Điều 371. Tội ra quyết định trái pháp luật 1. Người nào có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án ra

Xem thêm

Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 370. Tội ra bản án trái pháp luật 1. Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà mình

Xem thêm

Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 369. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội 1. Người nào có thẩm

Xem thêm

Điều 368. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội

BLHS 2015 Điều 368. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội 1. Người nào có thẩm quyền mà truy cứu trách

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.