Hình sự

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp Các tội xâm phạm hoạt động tư

Xem thêm

Điều 352: Khái niệm tội phạm về chức vụ

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ 1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi

Xem thêm

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05

Xem thêm

Điều 200. Tội trốn thuế

Điều 200. Tội trốn thuế 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến

Xem thêm

Điều 196. Tội đầu cơ

Điều 196. Tội đầu cơ 1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai,

Xem thêm

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp sau đây,

Xem thêm

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu

Xem thêm

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu

Xem thêm

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác

Xem thêm

Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản

Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản 1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ

Xem thêm

Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản

Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc

Xem thêm

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.