Chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và quy định pháp luật

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi muốn đặt một câu hỏi cho văn phòng luật của mình.Tôi là chủ một đại lý gạo cấp 1 ở Quảng Ninh. Vào tháng 08 năm 2020 đại lý của tôi có bán 10 tấn gạo các loại cho đại lý cấp 2 cùng tỉnh với giá 115.000.000 đồng. Theo hợp đồng, ngày 15 tháng 09 là hạn cuối phía đối tác phải trả tiền nhưng đến nay dù gạo đã được chuyển nhưng họ vẫn chưa trả một khoản tiền nào cho chúng tôi. Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp này phía đối tác của tôi có phải trả thêm các khoản phí khác do lỗi chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho tôi hay không? Tôi xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi cho Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015: “Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.”

Trường hợp này giữa bạn và đại lý cấp 2 đã có hợp đồng vì vậy trước tiên cần căn cứ xem trong hợp đồng đã có các điều khoản quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng và trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền hay chưa. Nếu trong hợp đồng đã có các quy định về phạt vi phạm thì áp dụng theo hợp đồng nhưng mức phạt vi phạm tối đa là 8% giá trị hợp đồng; trong hợp đồng đã điều khoản về lãi suất nếu chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền thì căn cứ theo hợp đồng nhưng lãi suất tối đa không được vượt quá 20%/năm.

Nếu như trong hợp đồng chỉ có các thông tin như giá cả, số lượng, địa điểm giao nhận hàng,… mà không có các điều khoản quy định về phạt vi phạm và nghĩa vụ khi chậm trả tiền thì giải quyết như sau:

+ Không được phạt vi phạm do không có thỏa thuận.

+ Được nhận khoản tiền lãi trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Mức lãi suất sẽ là 10% /năm tương ứng 0.0278%/ngày

Công thức tính tiền lãi sẽ là: số tiền chậm trả: (115.000.000) x  thời gian chậm trả x lãi suất (10%/năm).

Căn cứ pháp luật: Bộ luật Dân sự 2015

Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.

Điều 468. Lãi suất

1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Mong rằng những tư vấn của chúng tôi có thể giúp giải quyết vấn đề của bạn.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Trân trọng!

Bồi thường thiệt hại do người chưa thành niên gây ra

Việt Nam áp dụng Căn cước công dân gắn chip

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.