Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động. Nói cách khác, công ty đó sẽ hoạt động dưới dạng một loại hình doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp không được tự ý chuyển đổi mà phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện theo quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp mới có quyền được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau chuyển đổi vẫn kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên - Tư Vấn DNLBao gồm các hình thức:

Chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 1 thành viên

Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH 2 TV trở lên

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên

Quy trình đăng ký chuyển đổi hình thức công ty bao gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật như trên

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình công ty tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc có thể nộp hồ sơ qua công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Bước 3: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thay đổi loại hình của doanh nghiệp

Bước 4: Làm thủ tục đổi loại con dấu công ty và mã số thuế doanh nghiệp theo quy định.

+ Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp phải thông báo tới sở KHĐT trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển đổi

+ Chuyển đổi loại hình công ty có thể làm thay đổi thông tin trên hóa đơn nên cần lưu ý để in hóa đơn mới hoặc làm thủ tục thay đổi thông tin trên hóa đơn theo quy định.

Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng hỗ trợ dịch vụ đăng kí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:

– Tư vấn trước cho doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình

– Dựa vào các thông tin yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp, tư vấn để bạn xem xét,  đánh giá, lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp phù hợp nhất.

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi.

– Tư vấn tổ chức và quản trị doanh nghiệp.

– Lập hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp đúng với quy định của pháp luật.

– Tiến hành hoàn thiện hồ sơ và thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức công ty, thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan có thẩm quyền.

– Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh.

– Tiến hành thủ tục đăng ký khắc dấu và khắc dấu cho doanh nghiệp sau chuyển đổi

– Thay mặt khách hàng nhận kết quả đăng ký chuyển đổi loại hình.

– Tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh đăng ký thuế

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.