Cổ phần và giá thị trường của cổ phần

Hỏi: Luật sư cho cho tôi hỏi căn cứ xác định cổ phần và giá thị trường của cổ phần trong công ty cổ phần như thế nào? Có phải giá thị trường của cổ phần sẽ theo giá giao dịch thực tế tại công ty cổ phần hay không? Mong được giải đáp.

Cổ phần là gì?

Trong Luật Doanh nghiệp 2020 không có định nghĩa chính xác cổ phần là gì, tuy nhiên cổ phần được quy định rõ nhất trong phần vốn điều lệ của công ty cổ phần tại Điểm a Khoản 1 Điều 111:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

Căn cứ vào quy định trên, ta có thể hiểu:

  • Cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ.
  • Những cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần gọi là các cổ đông.
  • Giá trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phần) do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần.
  • Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông công ty bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không.

Giá thị trường của cổ phần là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 14 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020:

Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá xác định.

Như vậy, có 03 căn cứ để xác định giá thị trường của cổ phần công ty cổ phần bao gồm:

+ Giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm liền kề trước đó. Theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì là “giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước”

+ Giá thỏa thuận giữa người bán và người mua

+ Giá do một tổ chức thẩm định giá xác định

Nếu có những thắc mắc liên quan đến kinh doanh, thương mại vui lòng liên hệ tới số Hotline 0982475192  hoặc Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Công ty cổ phần?

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.