Công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 05/2021/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 10/08/2021

Trường hợp được công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được công nhận trong các trường hợp sau đây:

 1. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của:
 • Hiệp định, thoả thuận về tương đương văn bằng
 • Công nhận lẫn nhau về văn bằng
 • Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng 

Lưu ý: đều phải có nước CHXHCN Việt Nam ký kết

2. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài được cấp bởi cơ sở đào tạo mà các chương trình đào tạo:

 • đã được cơ quan kiểm định chất lượng của nước đó công nhận
 • cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

Điều kiện công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

Hồ sơ đề nghị được cấp giấy chứng nhận

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài muốn được công nhận ở Việt Nam cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài
 2. Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài
 3. Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được công nhận
 4. Bản sao kết quả đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

Lưu ý:

 • Những giấy tờ thuộc mục 2, 3, 4 phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật và được dịch ra tiếng Việt.
 • Bản dịch tiếng Việt được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Có 03 cách thức nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Bộ Tư pháp
 • Nộp qua hệ thống bưu chính của Bộ Tư Pháp
 • Nộp trực tiếp tại Bộ Tư pháp

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài, trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc việc chuẩn bị hồ sơ hoặc các vấn đề khác, bạn có thể:

Liên hệ số điện thoại 0989189692

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.