Đăng ký hộ khẩu đối với người thuê nhà

Luật Cư trú 2020 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, trong đó việc đăng ký hộ khẩu của người thuê nhà đã có một số thay đổi. Cụ thể, thủ tục đăng ký hộ khẩu đối với người đang thuê nhà từ ngày 01/7/2021 sẽ được thực hiện như sau:

Điều kiện để người thuê nhà được đăng ký hộ khẩu

Theo Khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020, để được đăng ký thường trú (hộ khẩu) tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhà thì người đang thuê, mượn, ở nhờ nhà phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/người.

Đăng ký hộ khẩu

Thủ tục đăng ký thường trú (hộ khẩu)

Bước 1: Người đăng ký hộ khẩu nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Trong đó, hồ sơ đăng ký thường trú (theo Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú 2020) sẽ bao gồm:

    • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú củchủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bn;
    • Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bn về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy đnh của pháp luật;
    • Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã. (Khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú 2020)

Đăng ký hộ khẩu

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ khẩu, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký hộ khẩu; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trực tiếp đến Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng hoặc có thể liên hệ số điện thoại 0983571788 hay 0989189692 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài

Tự tách Sổ hộ khẩu

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.