Đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài

Trách nhiệm đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài

Người thực hiện

Người nước ngoài có thể tự mình thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú tại Việt nam với sự hướng dẫn củ chủ nhà hoặc chủ nhà tự thực hiện quy trình này tại các cơ quan có thẩm quyền.

Xử phạt nếu không thực hiện đăng ký

Đăng ký tạm trú là quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam cũng như chủ cơ sở lưu trú. Nếu không đăng ký tạm trú thì cả người nước ngoài và cả người nước ngoài đều có thể bị xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

  • Đối với người nước ngoài

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 15 ngày trở xuống mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định hoặc sử dụng chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú ở Việt Nam quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  • Đối với chủ cơ sở lưu trú

Điểm h Khoản 3 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ởKhai báo tạm trú với người nước ngoài

Cách thức thực hiện khai báo

Căn cứ theo Thông tư 53/2016/TT-BCA, người thực hiện khai báo có thể thông qua 01 trong 02 cách sau:

Qua trang thông tin điện tử

Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử phải thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Bước 1: Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú.

Thông tin khai báo tạm trú gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Bước 2: Kiểm tra, sửa đổi, bổ sung các thông tin trước khi xác nhận lưu thông tin; kiểm tra mục quản lý thông tin khai báo tạm trú để xác định hệ thống đã tiếp nhận, nếu hệ thống chưa tiếp nhận thì thực hiện nhập lại thông tin.

Qua phiếu khai báo tạm trú

Bước 1: Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.

Bước 2:

  • Ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú.
  • Chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ; đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

16 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Chiếm đoạt tài sản qua mạng

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.