Di chúc hợp pháp

 

Thưa luật sư, cháu còn trẻ nhưng đã phẫu thuật van tim một lần. Với tình trạng sức khỏe của mình cháu muốn viết di chúc. Luật sư có thể tư vấn cho cháu liệu di chúc do cháu viết hợp pháp không và cháu phải viết di chúc như thế nào để di chúc là hợp pháp. Cháu xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015 văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc của bạn như sau.

Để có thể viết di chúc, người viết di chúc phải là người thành niên (đủ 18 tuổi trở lên), minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi được lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý với việc lập di chúc. Với người trong độ tuổi này, di chúc bắt buộc phải được lập thành văn bản.

Nếu bạn là người dưới 15 tuổi thì di chúc của bạn là không hợp pháp

Độ tuổi của bạn thuộc trường hợp nào thì làm theo quy định của trường hợp đó.

Ngoài ra, để di chúc hợp pháp cần có các điều kiện khác sau đây. Nội dung của di chúc không được vi phạm các điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của luật. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải có người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Khi viết di chúc, bạn cần viết những nội dung chủ yếu sau đây: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ tên và nơi cư trú người lập di chúc; họ tên người, cơ quan, tổ chức nhận di sản; di sản và nơi có di sản. Bạn cũng có thể viết các nội dung khác vào di chúc của mình. Trong di chúc không được viết tắt, với di chúc nhiều trang phải đánh số trang và có chứ kí hoặc điểm chỉ của bạn ở mỗi trang.

Trường hợp di chúc của bạn có chỗ tẩy, xóa thì bạn hoặc người làm chứng phải ký tên cạnh chỗ tẩy, xóa ấy.

Có bốn loại di chúc bằng văn bản bao gồm: di chúc không có người làm chứng, di chúc có người làm chứng, di chúc có công chứng và di chúc có chứng thực.  Mỗi loại di chúc lại có một yêu cầu khác nhau nếu muốn đó là di chúc hợp pháp.

Bạn phải tự viết và kí vào di chúc không có người làm chứng.

Bạn có thể tự viết, đánh máy, hoặc nhờ người khác viết, đánh máy bản di chúc. Phải có ít nhất hai người làm chứng, bạn ký và điểm chỉ vào di chúc trước sự chứng kiến của những người làm chứng, những người làm chứng sẽ xác nhận chữ kí, điểm chỉ của bạn và ký vào bản di chúc

Di chúc có công chứng, chứng thực có nội dung được tuyên bố trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã. Sau khi xác nhận nội dung di chúc, bạn ký hoặc điểm chỉ vào di chúc, công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực ký vào bản di chúc.

Có một số người không được làm chứng và không được công chứng, chứng thực  cho di chúc của bạn như sau. Người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc của bạn, người có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi là những người không được làm chứng cho di chúc. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của bạn, người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc là những người không được công chứng, chứng thực.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng cho bạn để bạn có thể viết một bản di chúc hợp pháp, pháp luật về thừa kế nói chung và thừa kế theo di chúc nói riêng rất rộng với nhiều vấn đề. Mong rằng nội dung trong bài viết như trên có thể giải đáp câu hỏi của bạn.

Mọi thắc mắc khác xin vui lòng liên hệ 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp

Xin trân trọng cảm ơn!

Tải về: Bộ luật dân sự 2015

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.