Điểm mới của tội vi phạm giao thông đường bộ

So với Điều 202 BLHS năm 1999, Điều 260 BLHS năm 2015 có những điểm mới sau:

+ Mở rộng chủ thể của tội phạm: theo quy định của BLHS năm 1999, chủ thể của tội phạm này là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008 thì phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (không gồm xe máy chuyên dụng). Quy định như trên dẫn đến không xử lý đối với người điều khiển xe máy chuyên dụng và người đi bộ, người điều khiển, dẫn dắt gia súc vi phạm các quy định trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Do đó, Điều luật này được sửa đổi mở rộng chủ thể của tội phạm. Tên và nội dung của Điều luật được sửa thay quy định: “Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” bằng quy định: “Tham gia giao thông đường bộ” để xử lý đối với người điều khiển xe máy chuyên dụng và người đi bộ, người điều khiển, dẫn dắt gia súc vi phạm các quy định trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

+ Cụ thể hóa các tình tiết định tội, định khung hình phạt “Gây thiệt hại nghiêm trọng”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại Điều 202 BLHS năm 1999 bằng các tình tiết thiệt hại cụ thể về tính mạng, sức khỏe, tài sản tại từng khoản của Điều luật.

Theo Điều 260 BLHS năm 2015, hành vi vi phạmquy định về tham gia giao thông đường bộ chỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả thuộc một trong các trường hợp sau đây: làm chết một người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.

+ Thay đổi khung hình phạt tiền là hình phạt chính tại khoản 1 so với Điều 202 BLHS 1999 từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng thành: từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và thay đổi mức phạt tù tối thiểu tại khoản 1 là từ 06 tháng theo Điều 202 BLHS năm 1999 lên thành 01 năm.

+ Bổ sung hình phạt tiền bên cạnh hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù theo quy định của Điều 202 BLHS năm 1999 đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tuy không gây ra hậu quả nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Quy định cụ thể định lượng hậu quả của trường hợp phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nguy hại cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời. Theo Điều 202 BLHS năm 1999, trường hợp người thực hiện hành vi vi phạm tuy chưa gây ra thiệt hại cho xã hội nhưng có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi vi phạm nếu thỏa mãn các dấu hiệu khác nữa của cấu thành tội phạm này. Nay Điều 260 BLHS năm 2015 được sửa đổi theo hướng cụ thể hóa “hậu quả đặt biệt nghiêm trọng” bằng những thiệt hại cụ thể có khả năng thực tế xảy ra nếu không được ngăn chặn kịp thời, đó là: làm chết 03 người trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Việc sửa đổi này nhằm bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong áp dụng quy định của Điều luật.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.