Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

  1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
  2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 

  • Điểm mới của Điều 124 Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ của Bộ luật Hình sự năm 2015 so với Điều 94 Tội giết con mới đẻ của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong quá trình xây dựng dự án BLHS (sửa đổi), có ý kiến đề nghị nên cân nhắc sửa tên tội danh này vì tên tội không bao quát hành vi và ở tội giết người, nếu giết trẻ em thì có thể tử hình, còn ở tội này, giết con mới đẻ (cũng là trẻ em) thì hình phạt lại rất nhẹ. Với quan điểm đây là trường hợp đặc biệt, do người mẹ mang nặng đẻ đau và thường bất ổn về tâm sinh lý trong thời gian này và khi gặp hoàn cảnh khách quan đặc biệt hoặc do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu họ mới giết hoặc vứt bỏ con mình nên họ cũng rất đáng thương. Do vậy, điều luật đã giữ nguyên chính sách hình sự đối với tội danh này. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thống nhất giữa tên tội danh và nội dung, Điều luật bổ sung cụm từ “hoặc vứt bỏ” vào tên điều luật; tách cấu thành của tội phạm thành 02 khoản để phân hóa trách nhiệm hình sự giữa hành vi giết con và hành vi vứt bỏ con dẫn đến hậu quả đứa trẻ bị chết: khoản 1 quy định về hành vi giết con mới đẻ, khoản 2 quy định về hành vi vứt bỏ con mới đẻ; khoản 1, khoản 2 của Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết “mới đẻ” bằng tình tiết “do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi”.

Về hình phạt: để phân hóa trách nhiệm hình sự giữa hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới đẻ, Điều luật đã bỏ hình phạt “cải tạo không giam giữ đến hai năm” và quy định phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với hành vi giết con mới đẻ (tăng so với mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm theo Điều 94 của BLHS năm 1999); đồng thời giữ nguyên mức hình phạt và loại hình phạt đối với hành vi vứt bỏ con mới đẻ.

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.