Điều 127. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Điều 127. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

1.Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Dấu hiệu cơ bản của tội phạm

Người phạm tội (chủ thể) phải là người đang thi hành một công vụ (nhiệm vụ công). Công vụ này có thể là đương nhiên do nghề nghiệp hoặc do công tác quy định như: cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, bộ đội biên phòng, kiểm lâm, hải quan, bảo vệ v.v…

Ngoài ra, cũng có thể được coi là chủ thể của tội phạm này nếu những người tuy không có nhiệm vụ, nhưng đã tham gia đấu tranh chống những hành vi xâm phạm đến lợi ích Nhà nước hoặc lợi ích hợp pháp của công dân.

Người thi hành công vụ sử dụng vũ khí hoặc vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì mới là hành vi phạm tội. Nếu họ đã thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về việc sử dụng vũ khí trong khi làm nhiệm vụ mà vẫn gây chết người thì không phải là phạm tội.

Nạn nhân (người bị hại) là những người đang có hành vi xâm phạm đến lợi ích mà người phạm tội  có nhiệm vụ bảo vệ. Hành vi xâm phạm đến các lợi ích đó phải là hành vi trái pháp luật.

Điểm mới của Điều 127 Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ của BLHS năm 2015 so với Điều 97 Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ của BLHS năm 1999.

Điều luật đã cụ thể hóa tình tiết làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác thành các tình tiết định khung tăng nặng: “làm chết 02 người trở lên”; “Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai”.

Về hình phạt: Điều luật đã tăng mức hình phạt tù ở khoản 1 lên thành “từ 05 năm đến 10 năm” (theo khoản 1 Điều 97 của BLHS năm 1999 là từ 02 năm đến 07 năm); tăng mức phạt tù tối thiểu ở khoản 2 lên thành 08 năm (theo khoản 2 Điều 97 của BLHS năm 1999 là 07 năm)

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.