Điều 137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ

Điều 137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ

1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Đối với 02 người trở lên, mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Dấu hiệu cơ bản của Tội phạm

Các dấu hiệu cơ bản của tội phạm này cũng tương tự như tội làm chết người trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 127 Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, chỉ khác nhau ở chỗ tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác người bị hại chỉ bị thương tích hoặc bị tổn hại đến sức khỏe, không có trường hợp nào người bị hại bị chết. Đây cũng là đặc điểm khác với một số trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Các dấu hiệu về người phạm tội, về điều kiện để được công nhận là người đang trong khi thi hành công vụ, về các trường hợp được sử dụng vũ lực trong khi thi hành công vụ, về hành vi trái pháp luật của người bị hại. v.v… đều tương tự như các dấu hiệu của tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, chỉ khác nhau ở hậu quả của tội phạm.

Hậu quả của tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ chỉ làm cho người bị hại bị thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe từ 31% trở lên mà không làm chết người hoặc không dẫn đến chết người.

Điểm mới của Điều 137. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ của BLHS năm 2015 so với Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ của BLHS năm 1999.

+ Điều luật thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và có sự phân hóa về tỷ lệ tổn thương cơ thể để cá thể hóa trách nhiệm hình sự được chính xác như: giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự ở khoản 1; tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên của mỗi người hoặc của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% trở lên thì bị xử lý hình sự ở khoản 2;

+ Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 “Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ”.

+ Về hình phạt: nâng mức hình phạt tù tối thiểu ở khoản lên thành 06 tháng (theo khoản 1 Điều 107 của BLHS năm 1999 là 03 tháng).

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật Hình sự năm 2015

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.