Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Điểm mới của Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác của BLHS năm 2015 so với Điều 108. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác của BLHS năm 1999

Điều luật thay cụm từ “thương tật” bằng cụm từ “tổn thương cơ thể” và có sự phân hóa về tỷ lệ tổn thương cơ thể để cá thể hóa trách nhiệm hình sự được chính xác như: giới hạn tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự ở khoản 1; tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên của mỗi người hoặc của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60 % thì bị xử lý hình sự ở khoản 2; gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên thì bị xử lý hình sự theo khoản 3.

Về hình phạt: Khoản 1 của Điều luật đã bỏ hình phạt tù, bổ sung hình phạt tiền và giảm mức hình phạt cải tạo không giam giữ xuống còn 01 năm (theo khoản 1 Điều 108 BLHS năm 1999 là 02 năm); khoản 2 bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm, quy định hình phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm; khoản 3 bổ sung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm, quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Điều luật đã bỏ hình phạt bổ sung “cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm” đối với người phạm tội này.

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật Hình sự năm 2015

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.