Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản

Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Tài sản là bảo vật quốc gia;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điểm mới của Điều 177. Tội sử dụng trái phép tài sản của BLHS năm 2015 so với Điều 142. Tội sử dụng trái phép tài sản của BLHS năm 1999.

– Về cấu thành tội phạm

Điều luật đã điều chỉnh nâng mức tối thiểu giá trị tài sản bị sử dụng trái phép để xử lý hình sự lên thành “100.000.000 đồng” (theo Điều 142 BLHS năm 1999 là 50.000.000 đồng) và bổ sung tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 219 và Điều 220 của Bộ luật này” ở khoản 1.

– Cụ thể hóa các tình tiết định khung tăng nặng:

+ Tại khoản 2: Cụ thể hóa tình tiết “Phạm tội nhiều lần”, “Gây hậu quả rất nghiêm trọng” bằng các tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên”, “Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng” và bổ sung tình tiết “Tài sản là bảo vật quốc gia”;

+ Tại khoản 3: Cụ thể hóa trường hợp “Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” bằng trường hợp “Phạm tội sử dụng trái phép tài sản trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên”.

– Về hình phạt: Điều luật đã nâng mức tối thiểu của hình phạt tiền ở khoản 1 lên 10.000.000 đồng (theo Điều 142 BLHS năm 1999 là 5.000.000 đồng); khoản 2 Điều luật đã bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính với mức phạt từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và giảm mức tối thiểu của hình phạt tù xuống còn 01 năm (theo Điều 142 BLHS năm 1999 là 02 năm)

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật Hình sự năm 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.