Điều 352: Khái niệm tội phạm về chức vụ

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:

Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ

1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định:

Điều 277. Khái niệm tội phạm về chức vụ

Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ.

Người có chức vụ nói trên đây là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công  vụ.

Điểm mới của Điều 352 BLHS 2015 so với Điều 277 BLHS 1999:

Có thể thấy phạm vi các tội phạm chức vụ đã được chuyển từ chỉ có ở khu vực công sang cả công và tư với sự mô tả thêm “nhiệm vụ” bên cạnh “công vụ” trong cấu thành tội phạm. Theo đó, chủ thể của tội phạm không chỉ là người có chức vụ khi thực hiện công vụ (cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước) mà còn bao gồm người có chức vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ tại các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước.

Lý do:

– Thực tiễn các hành vi tham nhũng trong khu vực tư xuất hiện ngày một nhiều và gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đòi hỏi phải có các biện pháp để xử lý trong đó cần thiết xuất hiện các biện pháp xử lý hình sự. Đồng thời, để bảo đảm cùng hành vi như nhau dù xảy ra ở khu vực công hay khu vực tư phải được định tội danh thống nhất, không phân biệt.

– Các văn bản của Đảng liên quan đến chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng đặt vấn đề nghiên cứu và từng bước quy định hành vi tham nhũng trong khu vực tư.

– Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng khuyến nghị các quốc gia mở rộng phạm vi chống tham nhũng sang khu vực tư, chứ không chỉ tập trung ở khu vực công.

Một số tội phạm về chức vụ ở khu vực tư:

Là BLHS đầu tiên mở hướng các tội phạm chức vụ từ khu vực công sang  cả khu vực công và khu vực tư nên trong 14 tội danh ở chương tội phạm về chức vụ này mới chỉ có 04 tội danh liên quan đến khu vực tư: tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ.

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật Hình sự năm 2015

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.