Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định:

Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động tố tụng và thi hành án.

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định:

Điều 292. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của  các  cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Điểm mới của Điều 367. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp của BLHS 2015 so với Điều 292. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp của BLHS 1999:

BLHS 1999 liệt kê các chủ thể tham gia hoạt động tư pháp bao gồm: cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát, cơ quan xét xử, cơ quan thi hành án; liệt kê các công việc cụ thể bao gồm: bảo vệ quyền lợi Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Thay vì sử dụng định nghĩa bằng cách liệt kê như BLHS 1999 thì BLHS 2015 lựa chọn cách định nghĩa bao quát hết phạm vi các chủ thể tham gia vào hoạt động tư pháp. Không còn liệt kê các chủ thể mà nói chung về hai hoạt động tư pháp là: Tố tụngThi hành án. Khái niệm cũ sử dụng phương pháp liệt kê dẫn đến định nghĩa dài nhưng không đầy đủ, thiếu sót trong định nghĩa. Luật mới đã khắc phục được những nhược điểm này.

Hoạt động tố tụng là quá trình (trình tự) giải quyết vụ án, vụ việc ở các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính – lao động – kinh doanh thương mại… bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, mọi công dân góp phần vào việc giải quyết vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Mọi thông tin cần tư vấn, bạn liên hệ luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Hotline: 1900636396

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Tải ngay>> Bộ luật Hình sự năm 2015

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.