Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Những điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho tất cả các ngành, nghề xem thêm tại đây

Ngoài ra còn có 04 điều kiện dưới đây:

1. Là doanh nghiệp

2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự

Phải là người:

 • Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
 • không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.
 • Trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP

3. Cơ sở của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Chỉ được liên doanh trong trường hợp:

 • Cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ
 • Chđược thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

4. Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở của Việt Nam:

 1. Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm
 2. Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên
 3. Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài:
 • Chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ
 • Số vn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ).
 • Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ chi trả

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.