Doanh nghiệp

Kinh doanh đặt cược theo quy định pháp luật

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Nghị định này quy

Xem thêm

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Những điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho

Xem thêm

Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

Căn cứ tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì 03 điều kiện được áp dụng chung cho các ngành, nghề bao gồm: 1. Được đăng ký, cấp

Xem thêm

Những vấn đề về phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm là một trong các tài liệu bắt buộc cần chuẩn bị để được phép công bố mỹ phẩm Quy định đối

Xem thêm

Quy định pháp luật về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm

Khái niệm về Công bố sản phẩm mỹ phẩm: là việc việc chủ sở hữu mỹ phẩm (doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm) hoặc đơn vị nhập khẩu

Xem thêm

Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh Căn cứ theo Nghị định 181/2013/NĐ-CP, nội dung của quảng cáo phải phù hợp với:

Xem thêm

Trách nhiệm thông báo khi tạm ngừng kinh doanh

Công ty TNHH 1 thành viên ABC đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. Vì kế hoạch kinh

Xem thêm

Kinh doanh thực phẩm chức năng

Kinh doanh thực phẩm chức năng bao gồm: Bao gồm:  Kinh doanh TPCN sản xuất trong nước Kinh doanh TPCN nhập

Xem thêm

Điều kiện bán lẻ rượu

Điều kiện để được bán lẻ rượu Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo

Xem thêm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đối

Xem thêm

Vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Vốn điều lệ là gì? Khái niệm về vốn điều lệ nói chung được quy định tại Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như

Xem thêm

Người quản lý theo từng loại hình doanh nghiệp

Khái niệm người quản lý doanh nghiệp Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người

Xem thêm

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.