ĐƠN XIN KHÔNG HÒA GIẢI TẠI TÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: đề nghị không hòa giải, đối thoại tại Trung tâm hòa giải, đối thoại

 

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN …………….

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm…………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………

Số CMND/ hộ chiếu:…………………….Ngày và nơi cấp:………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Ngày    tháng     năm 2019, tôi có nộp Đơn khởi kiện kèm theo hồ sơ vụ án tới Tòa án nhân dân Quận ………… để yêu cầu giải quyết việc: chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với Bị đơn là Ông …………………… trên khối tài sản để lại của …………………………………………………

Gia đình chúng tôi đã nhiều lần họp để đưa ra thống nhất về việc chia di sản thừa kế do bố mẹ để lại, nhưng ông …………………… đã nhiều lần chống đối và không đồng ý với những thỏa thuận và thống nhất trong cuộc họp. Gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của các thành viên trong gia đình, làm cho gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xích mích. Xét thấy có gặp nhau để hòa giải cũng chỉ tốn kém thời gian công sức của cả hai bên cũng như của Tòa án. Chính vì vậy, Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án nhân dân Quận …………………: Không tiến hành hòa giải, đối thoại đối với vụ kiện của chúng tôi tại Trung tâm đối thoại, hòa giải Tòa án nhân dân quận …………. nữa mà chuyển cho Tòa án nhân dân quận ………….. thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                        

                                                                             Hà nội, ngày     tháng    năm 2019

    Người làm đơn

 

Tải về: Mẫu Đơn đề nghị không Hòa giải tại Tòa án

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.