Đương nhiên xoá án tích theo Điều 70 BLHS 2015

Không được đương nhiên xoá án tích nếu người bị kết án thuộc: các tội xâm phạm an ninh quốc gia (Chương XIII); các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh (Chương XXVI) quy định tại BLHS 2015.

Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn:

  • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo
  • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm
  • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm
  • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các mốc nói trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới cũng trong 4 mốc thời hạn trên.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu người phạm tội đáp ứng đủ cả hai điều kiện nêu trên.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng.

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Quy định về xóa án tích

Thủ tục xóa án tích

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.