Giải thể Doanh Nghiệp

Xin chào luật sư, tôi có thành lập một Công ty TNHH một thành viên được khoảng 10 tháng nhưng chưa hoạt động kinh doanh gì, chưa xuất hóa đơn nào cả. Nay vì lí do cá nhân tôi không muốn hoạt động công ty đó nữa nên muốn xóa bỏ công ty đó đi. Xin hỏi luật sư thủ tục như thế nào ạ?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, dựa trên thông tin mà bạn mới chia sẻ, Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng sẽ tư vấn một số ý kiến như sau.

Bạn muốn xóa bỏ Công ty TNHH do bạn sở hữu tức là bạn đang muốn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Theo quy định pháp luật, Giải thể công ty là thủ tục chấm dứt sự tồn tại, hoạt động của công ty, xóa tên của công ty trong sổ đăng ký kinh doanh. Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán được toàn bộ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Công ty của bạn đã đăng kí hoạt động được khoảng 10 tháng, mặc dù chưa hoạt động kinh doanh, chưa xuất hóa đơn thì cũng vẫn phải thực hiện thủ tục giải thể theo đúng quy định của pháp luật như các trường hợp giải thể khác.

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, tuy nhiên, với trường hợp giải thể của công ty bạn là “giải thể theo quyết định của chủ sở hữu công ty”. Theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Trình tự, thủ tục giải thể Công ty TNHH theo quyết định của chủ sở hữu công ty được quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP như sau:

  1. Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  2. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, gửi quyết định giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.
  2. Quyết toán thuế, xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
  3. Báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho người lao động của Công ty.
  4. Thanh toán các khoản nợ của Công ty (nếu có).
  5. Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
  6. Nếu công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
  7. Gửi đề nghị giải thể kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây: Thông báo về giải thể doanh nghiệp; Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  8. Nhận Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của luật sư đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng xin chân thành cảm ơn!

Tải về: Luật doanh nghiệp năm 2014.

Nghị định số 78/2015 về đăng kí doanh nghiệp

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.