Giao dịch đặt cọc thuê nhà

Hỏi: Chào luật sư, Tôi có một số tình huống liên quan đến việc thuê nhà và đặt cọc thuê nhà, có một vài vướng mắc sau:

– Khi đi thuê nhà tôi có làm hợp đồng đặt cọc: ý nghĩa của đặt cọc trong trường hợp này là đảm bảo thực hiện hợp đồng thuê nhà, tuy nhiên chủ nhà yêu cầu tôi chuyển số tiền tương đối lớn 60.000.000 đồng x 3 tháng để đặt cọc, Và họ được sử dụng phần tiền đó, tôi lo ngại việc phá hợp đồng thuê nhà trong thời hạn nên yêu cầu việc đặt cọc được đặt tại một ngân hàng và phong tỏa số tiền đó, tôi làm như thế có được không và việc đặt cọc được hiểu chi tiết như thế nào?

– Tôi làm hợp đồng thuê nhà có công chứng của phòng công chứng tư, nhưng đang lo lắng về việc trong thời hạn hợp đồng phòng công chứng đóng cửa không còn họat đồng nữa, thì nếu xảy ra tranh chấp liệu có rủi ro như thế nào cho tôi?

Mong Luật sư tư vấn giúp tôi!

Trả lời:

Căn cứ vào quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, Luật Công chứng 2014  và các văn bản tài liệu có liên quan Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng xin đưa ra thông tin như sau:

Về vấn đề tiền đặt cọc được quy định tại Điều 328 Bộ Luật Dân sự năm 2015 như sau:

Điều 328. Đặt cọc

  1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
  2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng sẽ phải hoàn lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền tương ứng với số tiền mà bạn đã đặt cọc. Do đó, bạn không cần thiết  phải thực hiện việc đặt cọc tại ngân hàng. Nếu bạn yêu cầu đặt tiền tại ngân hàng như vậy theo quy định của về Hợp đồng tại Bộ luật Dân sự 2015 đây được xác định là hợp đồng ký quỹ được quy định tại Điều 303 BLDS.

Về vấn đề bạn lo ngại văn phòng công chứng đóng cửa, không còn hoạt động nữa thì quyền lợi của bạn sẽ giải quyết như thế nào? Theo Điều 31 Luật công chứng 2014 quy định về chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng như sau:

Điều 31. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng

1   Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Văn phòng công chứng tự chấm dứt hoạt động;

b) Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập theo quy định tại Điều 30 của Luật này

c) Văn phòng công chứng bị hợp nhất, bị sáp nhập.

2  Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Văn phòng công chứng phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động. Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Văn phòng công chứng có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ khác, làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình, thực hiện các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận. Trường hợp không thể thực hiện xong các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận thì phải thỏa thuận với người yêu cầu công chứng về việc thực hiện các yêu cầu đó.

3   Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì quyền, nghĩa vụ của Văn phòng công chứng do Văn phòng công chứng được hợp nhất hoặc Văn phòng công chứng nhận sáp nhập tiếp tục thực hiện.

Văn phòng công chứng có nghĩa vụ đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đã đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định cho phép thành lập và thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng với các cơ quan quy định tại Điều 25 của Luật này.Trong trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thu hồi quyết định cho phép thành lập, Sở Tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, thông báo bằng văn bản với các cơ quan quy định tại Điều 25 của Luật này, đồng thời đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi Văn phòng công chứng đã đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng đó.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị thu hồi quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng có nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán xong các khoản nợ khác, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình; đối với yêu cầu công chứng đã tiếp nhận mà chưa công chứng thì phải trả lại hồ sơ yêu cầu công chứng cho người yêu cầu công chứng. Hết thời hạn này mà Văn phòng công chứng chưa hoàn thành xong các nghĩa vụ về tài sản hoặc trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động do bị thu hồi quyết định cho phép thành lập vì toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì tài sản của Văn phòng công chứng, của công chứng viên hợp danh được sử dụng để thanh toán các khoản nợ của Văn phòng công chứng theo quy định của pháp luật về dân sự.”

Vậy, trong trường hợp này của bạn, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về việc quyền và lợi ích của bạn về  hợp đồng đã công chứng.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biên pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật Miễn Phí 1900636396 để được gặp trực tiếp luật sư.
Trân trọng!

>> Tải ngay: Bộ luật Dân sự 2015

>> Tải ngay: Luật công chứng 2014

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.