Gửi đơn khởi kiện qua mạng

Khởi kiện là quyền của tổ chức, cá nhân có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp tiến hành khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác bị xâm phạm.

Đơn khởi kiện dân sự là bước đầu tiên để Tòa án thụ lý một vụ án dân sự, không có đơn khởi kiện, vụ án dân sự sẽ không được tiến hành giải quyết tại Tòa án. Đơn khởi kiện có thể viết tay hoặc đánh máy và bao gồm các thông tin cần thiết. Mẫu đơn khởi kiện có thể tham khảo mẫu đơn của chúng tôi. Sau đó đơn khởi kiện sẽ được gửi đến Tòa án có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Nếu theo theo định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 thì có hai cách thức gửi đơn đến Tòa án, đó là nộp đơn trực tiếp hoặc thông qua bưu điện. Tuy nhiên, khi thời đại công nghệ phát triển, cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, đến Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 quy định thêm một cách thức nộp đơn khởi kiện nữa là thông qua cổng thông tin điện tử của Tòa án.

“Điều 190. Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án

  1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:
  2. a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;
  3. b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
  4. c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).”

Và tại nghị quyết 04/2016/NQHĐTP hướng dẫn về việc áp dụng Bộ luật Dân sự 2015 hướng dẫn cụ thể về đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử cần đáp ứng một số điều kiện:

Điều 16. Lập và gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử

  1. Người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án.
  2. Tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo đơn khởi kiện phải được gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.”

Như vậy, gửi đơn trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án là phương thức được khuyến khích sử dụng nhằm rút ngắn thủ tục hành chính cũng như tiết kiệm thời gian cho người nộp đơn. Nhưng cũng vẫn đáp ứng về mặt nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và thực tế việc lưu trữ cũng thuận tiện hơn.

Thủ tục gửi, nhận, xử lý đơn khởi kiện điện tử

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục gửi đơn khởi kiện điện tử tới tòa án qua cổng thông tin điện tử của tòa án. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện truy cập vào cổng thông tin điện tử của tòa án để khai tờ khai gửi đơn khởi kiện điện tử và gửi kèm các tài liệu, chứng cứ theo quy định dưới dạng điện tử đến cổng thông tin điện tử của tòa án. Cổng thông tin điện tử của tòa án thực hiện tiếp nhận và gửi thông báo cho người gửi đơn qua địa chỉ thư điện tử đã được khai trên hồ sơ đăng ký giao dịch bằng phương thức điện tử để ghi nhận hồ sơ đã được gửi đến tòa án hoặc thông báo lý do không nhận hồ sơ cho người gửi đơn. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày cổng thông tin điện tử của tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện điện tử của người gửi đơn và xử lý đơn khởi kiện của người gửi đơn như sau:

Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, tòa án gửi thông báo về việc nộp tiền tạm ứng án phí cho người khởi kiện. Trường hợp người khởi kiện không phải nộp hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí thì tòa án thông báo đến địa chỉ thư điện tử của người khởi kiện. Người khởi kiện có trách nhiệm nộp đơn khởi kiện bản giấy và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho tòa án ngay sau khi nhận được thông báo của tòa án. Trường hợp đơn khởi kiện bản giấy và tài liệu, chứng cứ kèm theo khớp đúng với đơn khởi kiện điện tử và tài liệu, chứng cứ kèm theo mà người khởi kiện đã gửi qua cổng thông tin điện tử của tòa án thì tòa án gửi thông báo cho các đương sự trong vụ án về việc tòa án thụ lý vụ án. Trường hợp đơn khởi kiện bản giấy và tài liệu, chứng cứ kèm theo không khớp với đơn khởi kiện điện tử và tài liệu, chứng cứ kèm theo mà người khởi kiện đã gửi qua cổng thông tin điện tử của tòa án thì người khởi kiện phải thực hiện sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định và gửi lại qua cổng thông tin điện tử của tòa án.

Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung theo quy định của pháp luật tố tụng thì thẩm phán gửi thông báo cho người khởi kiện qua địa chỉ thư điện tử, qua cổng thông tin điện tử của tòa án, trong đó nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để họ sửa đổi, bổ sung. Sau khi nhận được đơn khởi kiện đã được sửa đổi, bổ sung thì tòa án thực hiện theo quy định. Trường hợp người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của thẩm phán thì thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo. Trường hợp đơn khởi kiện thuộc trường hợp trả lại đơn theo quy định của pháp luật tố tụng thì tòa án gửi văn bản trả lại đơn khởi kiện về việc không chấp nhận đơn khởi kiện qua cổng thông tin điện tử của tòa án đến địa chỉ thư điện tử của người khởi kiện.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

Tải ngay >> Bộ Luật Dân Sự 2015

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.