Hình phạt tù chung thân được bãi bỏ đối với các tội gì?

  1. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
  2. Tội trộm cắp tài sản
  3. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
  4. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
  5. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
  6. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh
  7. Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.