Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ dành cho hướng dẫn viên

  1. Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
  2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:
  • 01 bản HĐLĐ với DN kinh doanh dịch vụ lữ hành có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ
  • 01 bản HĐLĐ với DN cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ 01/01/2010 đến thời điểm nộp hồ sơ
  • Thẻ hội viên:

+ của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch được thành lập theo đúng quy định của pháp luật

+ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ

Trình tự thực hiện

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ:

  • Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch.
  • Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022
  • Không mất phí, lệ phí

Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

  • Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ
  • Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người

 

Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Mẫu đề nghị hỗ trợ dành cho hướng dẫn viên du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dành cho hướng dẫn viên du lịch)

Kính gửi: ————(1)——————-

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………

2. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ………………..

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..

4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch: Số ………………………. Giá trị đến (2): …………

Là hướng dẫn viên du lịch tại (3) ………………………………………………..

5. Mã số thuế cá nhân (nếu có): …………………………………………………….

6. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

II. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY

Hiện nay, tôi bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày …./ …/2021 đến ngày …./…/2021.

Tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số …./2021/QĐ- TTg ngày …. tháng … năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị ………………………… xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……. Số tài khoản: ………….. Ngân hàng: …………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH
(nếu có) (4)

….ngày …. tháng …. năm
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1): Sở Du lịch / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch / Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

(2): Giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ

(3): Tên của khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm)

(4): Xác nhận của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm)

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.

Trân trọng!

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.