Hợp đồng theo mẫu

Hợp đồng theo mẫu là gì?

Khoản 1 Điều 405 BLDS 2015 có quy định: “Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra.”

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 tại khoản 5 Điều 3 cũng có quy định về khái niệm hợp đồng theo mẫu như sau: “Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng.”

Đặc điểm của hợp đồng theo mẫu

 • Ý chí của hai bên vẫn được thể hiện qua hợp đồng, ý chí chung được thể hiện thông qua việc cả hai bên cùng mong muốn tham gia vào quan hệ hợp đồng và đã chấp nhận giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, ý chí của bên được đề nghị chỉ thể hiện ở sự quyết định tham gia hay không tham gia giao kết hợp đồng. Sự thỏa thuận trong giao dịch chỉ mang tính chất hình thức.
 • Tính chất theo mẫu. Tính chất “theo mẫu” được thể hiện thông qua các điều khoản của hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa do một bên của hợp đồng chuẩn bị từ trước nhằm mục đích sử dụng nhiều lần và để giao kết với nhiều người.
 • Để đảm bảo quyền lợi của bên được đề nghị, bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải công khai hợp đồng theo những trình tự và thể thức theo quy định của pháp luật để bên được đề nghị biết về những nội dung của hợp đồng.

Hợp đồng mẫu vô hiệu

 • Nếu trong hợp đồng có điều khoản miễn trách nhiệm dân sự của bên đưa ra mẫu hợp đồng mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm, thì điều khoản đó vô hiệu.
 • Nếu hợp đồng có điều khoản tăng trách nhiệm của bên được đề nghị giao kết hợp đồng mà trái với quy định về trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ thì điều khoản đó vô hiệu.
 • Nội dung của hợp đồng có điều khoản loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên được đề nghị giao kết hợp đồng thì điều khoản đó vô hiệu, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Loại hàng hoá, dịch vụ bắt buộc phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Căn cứ theo Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019), thì có 9 loại hàng hoá, dịch vụ phải đăng ký:

 • Cung cấp điện sinh hoạt;
 • Cung cấp nước sinh hoạt;
 • Truyền hình trả tiền;
 • Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
 • Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau);
 • Dịch vụ truy nhập internet;
 • Vận chuyển hành khách đường hàng không;
 • Vận chuyển hành khách đường sắt;
 • Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.

Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

 • Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.
 • Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hồ sơ đăng kí hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đăng ký ghi rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
 • Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Hotline: 0982475192

Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng

Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.