Hợp đồng thuê xe tự lái

Hợp đồng cho thuê xe (ô tô, xe máy…) là một dạng hợp đồng dịch vụ, là hợp đồng mà bên thuê và bên cho thuê ô tô, xe máy tham khảo và nghiên cứu, đảm bảo điều khoản hợp đồng được chặt chẽ, đạt được đạt được thỏa thuận về giá cả, thời gian thuê được tốt nhất.

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng sẽ cung cấp cho khách hàng mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng mới nhất theo pháp luật hiện nay:

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE TỰ LÁI

(Số: ……………./HĐCTXTL)

 

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ….., Tại…………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A):

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………… do…………….cấp ngày….tháng….năm………………..

Số Fax:………………..Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đại diện: ………………………………………..Chức vụ:………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………tại ngân hàng…………………………………………………………

 

BÊN THUÊ XE (BÊN B):

Chủ thể là cá nhân:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………… do…………….cấp ngày….tháng….năm………………..

Số Fax:………………..Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đại diện: ………………………………………..Chức vụ:………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………tại ngân hàng…………………………………………………………

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG

Bên A cho bên B thuê ……. chiếc xe …………………………………………………………………………………………

Xe ………… sản xuất năm …………….. biển số kiểm soát ……………………………………………………………….

Xe ………… đảm bảo ………….. với đầy đủ tiện nghi và giấy tờ lưu hành. Toàn bộ máy, bảng táp lô, gầm xe và các chi tiết khác của xe đều được dán tem đảm bảo.

 

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Đơn giá thuê: …………. đồng/tháng (………)

Giá trên ……… bao gồm/không bao gồm thuế GTGT.

2.2. Khống chế: ………….. km/tháng

2.3. Phụ trội: ……………. đ/1km

2.4. Thời gian thuê:

Từ ngày ………. tháng ………… năm ………..

Đến ngày ………tháng…………năm …………

2.5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Chuyển khoản.

Kỳ thanh toán …………. tháng một lần.

Tải về: Hợp đồng thuê xe mới nhất

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

 

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.