Hợp đồng ủy quyền

Theo quy định tại Điều 562 Bộ Luật dân sự năm 2015 về Hợp đồng ủy quyền quy định như sau:

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, hợp đồng ủy quyền được hiểu đơn giản là sự thỏa thuận giữa các bên (bao gồm bên ủy quyền và bên được ủy quyền). Trong đó, bên được ủy quyền sẽ đại diện cho bên ủy quyền thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng sẽ cung cấp cho khách hàng mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng mới nhất theo pháp luật hiện nay:

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Số: …………/HĐUQ

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại………………………………………………………….

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Chủ thể là cá nhân:

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………..

Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………… do…………….cấp ngày….tháng….năm……

Số Fax:………………..Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

Họ và tên người đại diện: ………………………………………..Chức vụ:…………………………………….

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày………………tại………………………………….

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

…………………………………………………………………………………………………………

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là ………………(năm) kể từ ngày………..tháng ………năm………………………

(Hoặc đến khi hoàn thành xong công việc được ủy quyền theo Điều 1 của Hợp đồng).

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tải về: Hợp đồng ủy quyền mới nhất

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp.

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.