Hợp tác xã là gì ?

Hợp tác xã là gì ?

Đây là một khái niệm mà những người sống từ những năm 1980 trở về trước hẳn vấn chưa thể quên được hình ảnh của nhưng buổi lao động sản xuất bắt đầu bằng những tiếng kẻng, nhưng buổi chấm công,….Hiện nay từ khi đổi mới, hình ảnh đó không còn xuất hiện ở tại Viêt Nam nữa. Thay vào đó là một hình ảnh hợp tác xã mới nơi mà những xã viên của hợp tác xã tự mình góp vốn, góp công để kinh doanh sản xuất cho chính bản thân mình. Sau đây văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng xin cung cấp một số khái niệm được pháp luật quy định về mô hình kinh doanh Hợp tác xã tại Việt Nam.

Hợp tác xã là gì ?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp Tác Xã thì hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Các nguyên tắc, tổ chức hoạt động của hợp tác xã được quy định tại Điều 7 Luật Hợp tác xã, cụ thể như sau:

– Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã.

–  Hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên.

–  Thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.

–  Hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.-  Thành viên và hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ. Thu nhập của hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.

–  Hợp tác xã quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong hợp tác xã và thông tin về bản chất, lợi ích của hợp tác xã.

–  Hợp tác xã chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào hợp tác xã trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biên pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật Miễn Phí 1900636396 để được gặp trực tiếp luật sư.

Trân trọng! 

Hợp tác xã là gì ?

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn (TNHH)

Công ty cổ phần

Công ty Hợp danh

Công ty tư nhân

Tải ngay >> Luật hợp Xã 2012

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.