Tuyên bố hứa thưởng có được rút lại tuyên bố hay không ?

Hứa thưởng có được rút lại tuyên bố hay không ? Đây là câu hỏi mà có rất nhiều người đang đặt câu hỏi.

Bộ phận tư vấn pháp luật của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng qua quá trình nghiên cứu xin cung cấp một số thông tin cơ bản về việc rút lại tuyên bố hứa thưởng.

Rút lại tuyên bố hứa thưởng được quy định tại Điều 571 Bộ luật Dân sự 2015.

Điều 571. Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người nửa trông có quyền rút lại tuyên bố ha thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố ha thường phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thường đã được công bố

Việc xác lập giao dịch dân sự dưới dạng lời tuyên bố hứa thưởng cũng là một trong các phương thức để chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự. Mục đích xác lập quan hệ pháp luật dân sự của các chủ thể là các lợi ích về vật chất hoặc tinh thần. Về nguyên tắc, khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể được quyền tự định đoạt ở tất cả các giai đoạn như: giai đoạn lựa chọn chủ thể, lựa chọn nội dung: lựa chọn hình thức,… thậm chí, chủ thể có quyền quyết định tiếp tục hoặc tạm dừng, chấm dứt quan hệ mà mình đang tham gia nếu như việc tiếp tục tham gia quan hệ đó không mang lại lợi ích cho bản thân chủ thể.

Thực tế, chủ thể đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng thường hướng tới những lợi ích vật chất, tinh thần nhất định thông quan việc yêu cầu chủ thể nào đó thực hiện một công việc nào đó và công việc này phải mang lại lợi ích vật chất hoặc tinh thần cho người tuyên bố hứa thưởng. Trong nhiều trường hợp, chủ thể đã đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng với những điều kiện nhận thưởng nhất định, nhưng khi công việc trong hứa thưởng chưa được thực hiện thì người tuyên bố hứa thưởng lại rút lại lời tuyên bố hứa thưởng đó. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, và một trong các nguyên nhân đó là người tuyên bố hứa thưởng có thể nhận thấy công việc trong hứa thưởng dù có được thực hiện cũng không mang lại cho mình những lợi ích mong muốn, tức là chủ thể không đạt được mục đích của việc tuyên bố hứa thưởng ban đầu.

Theo quy định tại Điều luật này, việc rút lại lời tuyên bố hứa hưởng là quyền của người đã tuyên bố hứa thưởng. Tuy nhiên, không phải trong bất cứ trường hợp nào lời tuyên bố hứa thưởng đều có thể được rút lại theo ý chí của người tuyên bố hứa thưởng. Tức là chủ thể hứa thưởng chỉ được rút lại lời tuyên bố họ hàng trong những trường hợp nhất định và phải theo những trình pháp luật nhất định.

– Cụ thể:

Một: Việc tuyên bố hứa thưởng chỉ được thực hiện đối với các trường hợp người tuyên bố hứa thưởng có xác định một khoảng thời hạn thực hiện các công việc mà thời hạn đó chưa đến.

Mặc dù đây là quyền của bên tuyên bố hứa thưởng nhưng việc rút lại tuyên bố hứa thưởng một cách tùy tiện có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng. Của các chủ thể tham gia vào quan hệ hứa thưởng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mặc dù đã đến thời hạn thực hiện công việc trong hứa thưởng nhưng bên tuyên bố hứa thưởng vẫn có thể rút lại lời tuyên bố hứa thưởng nếu như không có chủ thể tham gia, hoặc vì lý do khách quan mà công việc trong hứa thưởng không thể được thực hiện đúng hạn hoặc việc rút lại đó không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bất cứ chủ thể nào khác (chủ thể thực hiện công việc không phải bỏ ra chi phí). Ví dụ, Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ nào ghi bàn thắng trong trận đấu diễn ra vào ngày 19/09/2019. Tuy nhiên, đến ngày trận đấu diễn ra, trời bỗng xuất hiện mưa giông, lốc xoáy khiến cho trận đấu bị tạm hoãn.

Hai: Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Quy định này là phù hợp bởi vì nó đảm bảo rằng những người tham gia hoặc có ý định tham gia vào công việc trong hứa thưởng có thể nắm bắt thông tin về việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng. Điều này giúp họ chủ động trong việc hạn chế những chi phí có thể phải bỏ ra để thực hiện công việc trong hứa thưởng. Nếu bên hứa thưởng rút lại tuyên bố hứa thưởng không theo cách thức và trên phương tiện đã hứa thưởng mà các chủ thể đã bỏ ra chi phí để chuẩn bị cho việc thực hiện công việc hoặc đã bắt đầu thực hiện công việc, thì bên rút lại lời tuyên bố hứa thưởng phải bồi thường những chi phí mà họ đã phải bỏ ra.

Quy định này chỉ phù hợp với trường hợp lời tuyên bố hứa thưởng được công bố thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong trường hợp lời tuyên bố hứa thưởng được công bố thông qua hình thức miệng, thì việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng có thể được thực hiện thông qua hình thức miệng hoặc thông quan hình thức văn bản, hoặc đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng. Thậm chí, nếu việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng không được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà lời tuyên bố hứa thưởng đã được công bố nhưng tất cả các chủ thể đã nhận được thông báo hứa thưởng có thể biết về việc rút lại lời tuyên bố hứa thưởng thì việc rút lại đó vẫn có thể được chấp nhận.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

Tải ngay >> Bộ luật Dân sự 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.