Hứa thưởng có phải thực hiện ?

Mẹ hứa với mua đồ chơi cho con khi con đạt học sinh giỏi có phải là hứa thưởng ? Trên thực tế có rất nhiều trường hợp như vậy xảy ra và việc người hứa thưởng không thực công việc mà mình đã hứa mà không chịu bất kì một sự giằng buộc nào. Vậy hành vi không thực hiện hứa thưởng đó đúng hay là sai ?

Bộ phận tư vấn pháp luật của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng qua quá trình nghiên cứu xin cung cấp một số thông tin cơ bản về hoạt động “hứa thưởng”.

Theo quy định của pháp luật dân sự “hứa thưởng” là một chế định pháp lý đặc biệt có tính đơn phương, theo đó người hứa công khai đưa ra điều kiện, hạn mức của mình mà không phụ thuộc và các chủ thể khác. Đây cũng là một chế độ pháp lý được Bộ luật dân sự điều chỉnh và quy định tại điều 570 Bộ luật Dân sự 2015.

“Điều 570. Hứa thưởng

  1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.
  2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.”

Có thể thấy hứa thưởng là một trong các loại giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng một hành vi pháp lý đơn phương. Theo đó, bên đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng có mục đích làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự cho một chủ thể khác. Lời tuyên bố hứa thưởng này khi đã được thể hiện một cách công khai, thì người tuyên bố hứa thưởng sẽ phải trả thưởng cho người hoặc nhóm người đáp ứng điều kiện hoặc đã thực hiện công việc theo yêu cầu của bên hứa thưởng.

Hứa thưởng là một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự của bên hứa thưởng với bên được nhận thưởng. Nghĩa vụ phát sinh trong hứa thưởng chính là nghĩa vụ trả thưởng. Nghĩa vụ này phát sinh từ thời điểm một chủ thể hoặc một nhóm chủ thể đáp ứng được các điều kiện hoặc thực hiện được công việc do bên hứa thưởng đưa ra. Mặc dù phải thực hiện được công việc mà bên hứa thưởng đưa ra mới được nhận thưởng, nhưng việc thực hiện công việc đó không phải là nghĩa vụ. của các chủ thể tham gia vào công việc trong hứa thưởng. Bởi vì, chủ thể có thực hiện hay không thực hiện công việc đó mà cũng không phải gánh chịu bất cứ chế tài nào, tức là công việc đó không có tính bắt buộc đối với các chủ thể

Điều kiện hứa thưởng có thể là các yêu cầu về nhân thân hoặc có thể là những công việc mà bên hứa thưởng đưa ra. Trong trường hợp điều kiện hứa thưởng là công việc mà các chủ thể phải thực hiện thì công việc đó phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản như:

(i) Phải được xác định một cách cụ thể: công việc đó là gì? Làm như thế nào? | Làm ở đâu? Làm trong bao lâu,…;

. (ii) Công việc đó phải có tính khả thi, tức là trong những điều kiện và hoàn cảnh bình thường, một người bình thường cũng có thể hoàn thành công việc đó.

(iii) Công việc đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức. xã hội.

Trong trường hợp công việc trong hứa thưởng mà bên tuyên bố hứa thưởng đưa ra không thỏa mãn được các điều kiện cơ bản trên, thì lời tuyên bố hứa thưởng sẽ không có giá trị. Theo đó, quan hệ nghĩa vụ không phát sinh và các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau.

Mặc dù hứa thưởng là một loại giao dịch, nhưng lại là một trong các căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự. Theo đó quan hệ nghĩa vụ phát sinh từ hứa thưởng cũng là một trong những loại quan hệ nghĩa vụ nói chung. Điều đó cũng có nghĩa đối tượng của hứa thưởng cũng là đối tượng của nghĩa vụ dân sự bắt buộc bên hứa thưởng phải thực hiện khi có người đã đạt được điều kiện hứa thưởng.

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng!

Tải ngay >> Bộ luật Dân sự 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.