Kê khai giá trang thiết bị y tế

Ngày 01/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1672/BYT-TB-CT đề nghị các đơn vị khẩn trương tiến hành kê khai giá trang thiết bị y tế tại địa chỉ: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn.

Nghị định 98/2021/NĐ-CP bổ sung quy định về quản lý giá thiết bị y tế, trong đó có đề cập nội dung kê khai giá, cụ thể:

Nội dung kê khai giá thiết bị y tế

– Tên, chủng loại trang thiết bị y tế;

– Nước sản xuất;

– Đơn vị tính;

– Giá vốn nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu hoặc chi phí sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước;

– Lợi nhuận dự kiến;

– Giá bán tối đa của trang thiết bị y tế tương ứng với từng cấu hình, tính năng kỹ thuật theo đơn vị tính;

– Giá linh kiện, phụ kiện (nếu có);

– Chi phí bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì (nếu có);

– Chi phí đào tạo (nếu có);

– Các chi phí khác (nếu có).

Kê khai giá trang thiết bị y tế

Trách nhiệm kê khai của chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế

Theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định chủ sở hữu số lưu hành là tổ chức công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.

Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện việc kê khai giá bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP và đăng tải thông tin trên cổng điện tử của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam.

2. Cập nhật giá trang thiết bị y tế khi có thay đổi.

3. Chỉ định nhà phân phối thực hiện các quy định tại điểm a và b Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP đối với trường hợp Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.
Trường hợp có nhiều nhà phân phối cùng thực hiện việc phân phối một mặt hàng, chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế phải chỉ định một nhà phân phối thực hiện việc kê khai giá. Các nhà phân phối khác không phải thực hiện việc kê khai giá nhưng không được bán cao hơn giá do nhà phân phối được chỉ định kê khai.

4. Thực hiện việc kê khai, giải trình các yếu tố cấu thành giá với cơ quan quản lý thuế hoặc khi cơ quan quản lý nhà nước có yêu cầu.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trực tiếp đến VPLS Bùi Đình Ứng hoặc liên hệ số điện thoại 0983571788 hay 0989189692 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Tư vấn mở phòng khám chữa bệnh tư nhân

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.