Khai nhận di sản thừa kế

Khai nhận di sản thừa kế là gì?

Việc khai nhận di sản thừa kế được coi là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản với di sản do người chết để lại cho người được hưởng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Công chứng 2014 thì việc khai nhận di sản thừa kế chỉ xảy ra trong 2 trường hợp

TH1: Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật

TH2: Những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó

Hồ sơ cần chuẩn bị để yêu cầu công chứng

Để thực hiện công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế, người yêu cầu công chứng phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

  1. Phiếu yêu cầu công chứng;
  2. Dự thảo Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có);
  3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu,..;
  4. Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng như chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, quyết định nhận con nuôi (nếu có),…;
  5. Giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết; Giấy đăng ký kết hôn của người để lại di sản;
  6. Các giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký xe,… Các giấy tờ khác về tình trạng tài sản chung/riêng như bản án ly hôn, văn bản tặng cho tài sản, thỏa thuận tài sản chung/riêng,…;
  7. Hợp đồng ủy quyền (nếu có trong trường hợp nhiều người được nhận thừa kế nhưng không chia di sản).

Lưu ý: Những giấy tờ yêu cầu bản sao thì cần mang theo bản chính để đối chiếu.

Khai nhận di sản thừa kế

Các bước thực hiện việc công chứng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Tiến hành công chứng văn bản khai nhận di sản

Bước 3: Niêm yết việc thụ lý văn bản khai nhận di sản

Việc niêm yết được hướng dẫn tại Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP.

Sau 15 ngày niêm yết, nếu không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế.

Bước 4: Ký và trả kết quả

  • Nếu đã có dự thảo Văn bản khai nhận: Công chứng viên kiểm tra các nội dung trong văn bản đảm bảo không có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội…
  • Nếu chưa có dự thảo: Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người khai nhận di sản. Sau khi soạn thảo xong, người thừa kế đọc lại nội dung, đồng ý và sẽ được Công chứng viên hướng dẫn ký vào Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Công chứng viên yêu cầu người thừa kế xuất trình bản chính các giấy tờ đã nêu ở trên để đối chiếu trước khi ký xác nhận vào Lời chứng và từng trang của Văn bản khai nhận này.

Sau khi ký xong sẽ tiến hành thu phí, thù lao công chứng, các chi phí khác và trả lại bản chính văn bản khai nhận cho người thừa kế. Mức thu có thể tham khảo tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC

Nếu còn vấn đề thắc mắc cần tư vấn vui lòng liên hệ Hotline: 09891899692 hoặc đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác

Trọng tài thương mại

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.