Khái niệm cơ bản về thuế

Thuế ? Thuế là gì ? Có những loại thuế nào ở Việt Nam ? ……… Đây là những câu hỏi mà ai cũng đặt ra ! Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các văn bản pháp luật các thông tin trong lĩnh vực Thuế, Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng xin đưa ra những thông tin về cơ bản về Thuế và những khái niệm Thuế ở Việt Nam.

Thuế là một trong những khái niệm mà đến nay tất cả các quốc gia vẫn chưa thể đưa ra một khái niệm thống nhất chung. Mỗi quốc gia lại có góc nhìn riêng dựa trên những đặc điểm riêng biệt. Vì vậy mỗi quốc gia sẽ có những khái niệm thuế riêng biệt của mình. Qua nghiên cứu các văn bản tài liệu trong lĩnh vực thuế Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng xin đưa ra những thông tin cơ bản nhất:

  • Khái niệm: Thuế là khoản trích nộp bằng tiền, mang tính bắt buộc, tính quyền lực nhà nước, tính không đối giá và hoàn trả trực tiếp doc các tổ chức, cá nhân nộp cho nhà nước khi đủ những điều kiện nhất định nhằm đáp ứng việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.
  • Phân loại thuế: Việc phân loại thuế có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc nghiên cứu, nắm bắt quy định của pháp luật Thuế. Việc phân loại thuế cũng phải dựa trên những tiêu chí cụ thể như: Mối quan hệ cơ quan thuế và người nộp thuế; người nộp thuế; đối tượng chịu thuế.

Đối tượng chịu thuế:

Căn cứ vào mục đích điều tiết của nhà nước thì phân ra làm hai loại: thuế trực thu và thuế gián thu.

Thuế trực thu: Là thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế, người nộp thuế và người chịu thuế là một.

Thuế trực thu ít tác động vào giá cả thị trường.

Thuế trực thu khó thu: dễ trốn thuế, việc thành toán chủ yếu bằng tiền mặt; nhà nước không kiểm soát được thu nhập thực tế của người nộp thuế. Qúa trình thu thuế sẽ đảm bảo công bằng giữa những người chịu thuế làm giảm khoảng cách xã hội giữa người giàu và người nghèo.

Ví dụ một số loại thuế trực thu:

  • Thuế Thu nhập cá nhân
  • Thuế Thu nhập doanh nghiệp

 Thuế gián thu: Là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa dịch vụ, người nộp thuế không là người chịu thuế.

Thuế gián thu ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả thi trường.

Thuế gián thu: Dễ thu vì được cấu thành giá bán hàng hàng hóa; dịch vụ; người tiêu dùng nếu trình độ dân trí chưa cao thì không thầy được. Qúa trình thu thuế sẽ dễ dàng hơn cho cơ quan thuế những lại không đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế (những mặt hàng đặc biệt như xăng dầu, nước sạch,… sẽ do nhà nước sẽ ấn định giá)

Ví dụ Thuế gián thu:

  • Thuế Giá trị gia tăng
  • Thuế Tiêu thụ đặc biệt
  • Thuế Xuất nhập khẩu
  • Thuế Môn bài

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biên pháp luật, để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật Miễn Phí 1900636396 để được gặp trực tiếp luật sư chuyên về lĩnh vực Doanh Nghiệp – Dân sự.
Trân trọng!

Những văn bản pháp lý có liên quan:

Luật Quản Lý Thuế 2019

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.