Khi nào được chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và Văn phòng đại diện ?

Khi doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục tiến hành thực hiện hoạt động đối với chi nhánh và văn phòng đại diện, doanh nghiệp có thể tiến hành việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng xin cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện:

1. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
  2. Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  6. Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
  7. Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động động; (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

* Đối với địa điểm kinh doanh

  1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
  2. Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động ; (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

  1. Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.), kèm theo :

– Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ online tại trang cổng thông tin về doanh nghiệp quốc gia “dangkykinhdoanh.gov.vn” và nhận được giấy biên nhận hồ sơ.

– Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy biên nhận cho công dân, tổ chức qua hệ thống nộp hồ sơ online

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa phòng ĐKKD để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” phòng ĐKKD

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.