Không công nhận quan hệ vợ chồng

Vấn đề không công nhận quan hệ vợ chồng theo pháp luật được chia làm 03 trường hợp

Đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

 • Khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.

Sống chung với nhau như vợ, chồng nhưng không đăng ký kết hôn

 • Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.
 • Quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Không đủ điều kiện kết hôn

Tuân thủ theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Không công nhận quan hệ vợ chồng

Yêu cầu ” không công nhận quan hệ vợ chồng”

Hiện nay, vẫn còn nhiều cặp vợ chồng chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn hoặc đăng ký kết hôn tại cơ quan không có thẩm quyền.

Vậy khi phát sinh mâu thuẫn và không muốn tiếp tục sống chung với nhau, họ không thể làm thủ tục ly hôn theo quy định mà phải yêu cầu Tòa án tuyên bố không công nhận vợ chồng.

Theo Khoản 2 Điều 53 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Tòa án vẫn thụ lý đơn “ly hôn” nhưng trong phần quyết định của bản án thì ghi “không công nhận quan hệ vợ chồng”

Các bản án tham khảo:

 • Bản án 44/2020/HNST ngày 01/09/2020
 • Bản án 77/2018/HNGĐ-ST ngày 08/10/2018
 • Bản án 25/2017/HNGĐ-PT ngày 08/12/2017
 • Bản án 44/2018/HNGĐ-ST ngày 14/09/2018
 • Bản án 36/2019/HNGĐ-ST ngày 17/05/2019
 • Bản án 20/2020/HNGĐ-PT ngày 24/09/2020
 • Bản án 02/2018/HNGĐ-ST ngày 31/01/2018

Trên đây là thông tin của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp nhằm mục đích tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Để được hỗ trợ trực tiếp và câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983571788 hoặc 0989189692 để được tư vấn pháp luật.
Trân trọng!

Vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.