Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề theo quy định của pháp luật ?

Hỏi: Thưa luật sư, trước đây phía trước nhà tôi là mảnh đất trống, thuộc sở hữu của người khác. Mới đây người chủ sở hữu của mảnh đất trống đó đã bán lại cho người khác và họ xây nhà trên toàn bộ mảnh đất đó. Khi chưa xây nhà thì gia đình tôi vẫn đi qua mảnh đất đó để ra đường, tuy nhiên giờ họ đào móng và xây hết toàn bộ đất thì gia đình tôi sẽ không có lỗi đi. Tôi có nói chuyện và mong muốn họ để lại một lối đi nhỏ để gia đình tôi có thể đi ra ngoài đường. Nhưng họ không đồng ý, nói rằng nếu chừa lại một lối đi cho gia đình tôi thì sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc thiết kế của họ. Nhà tôi xung quanh đều bị bao bọc hết, chỉ có lối đi duy nhất là qua mảnh đất của họ. Pháp luật có quy định nào về vấn đề này để chúng tôi có thể giải quyết về việc đi lại này không thưa luật sư?
Luật sư tư vấn:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:
Căn cứ Điều 245 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định: “ Điều 245. Quyền đối với bất động sản liền kề : Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).”
Có thể giải thích điều trên như sau:


Theo nghĩa rộng: đây là quyền đối với bất động sản liền kề là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng một bất động sản liền kề thuộc sở hữu của một chủ thể khác nhằm khai thác, sử dụng bất động sản thuộc sở hữu của mình một cách hợp lý.
Theo nghĩa hẹp: đây là quyền đối với bất động sản liền kề là quyền của chủ sở hữu bất động sản (bị vây bọc) trong những điều kiện do pháp luật quy định, được sử dụng bất động sản (vây bọc) của người khác trong những phạm vi xác định để thỏa mãn việc khai thác, sử dụng một cách hợp lý bất động sản thuộc sở hữu của mình
Như vậy có thể thấy, bạn có quyền sử dụng bất động sản liền kề, trong trường hợp này là mảnh đất thuộc sở hữu của người hàng xóm đó. Quyền sử dụng này được xác định là một phần vừa đủ để đảm bảo nhu cầu về lối đi cho gia đình bạn. Nhưng lưu ý, nếu bạn không thể thỏa thuận được với người hàng xóm đó về việc “đi nhờ” thì bạn sẽ phải đền bù cho họ về phần đất động sản liền kề mà bạn sử dụng cho mục đích đi lại đó.
Cụ thể hơn, tại Khoản 1 Điều 245 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề:
“Điều 254. Quyền về lối đi qua
1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.
Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.
Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”
2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.
3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”
Với những thông tin bạn cung cấp chúng tôi chưa thể khẳng định bạn có thể yêu cầu chính người hàng xóm đó mở lối đi cho bạn được hay không. Vấn đề này phải xem xét, cân nhắc trên điều kiện thực tế, cần xác định các phương án mở lối đi và quyết định phương án nào thuận tiện, hợp lý nhất dựa trên đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Nếu trên thực tế việc mở lối đi qua bất động sản liền kề của người khác không phải người hàng xóm đó mà thuận tiện và hợp lý hơn thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu họ mở lối đi cho mình và có họ có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng, để có được câu trả lời cụ thể nhất cho trường hợp của bạn, vui lòng liên hệ 1900636396 cung cấp thêm các thông tin cần thiết để được hỗ trợ trực tiếp.
Trân trọng ./.
Tải ngay >> Bộ Luật Dân sự 2015

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.