(MẪU) Hợp đồng đặt cọc mới nhất

Văn phòng Luật sư Bùi Đình Ứng cung cấp Mẫu hợp đồng đặt cọc mới nhất hiện nay để khách hàng tham khảo và áp dụng thực tế.

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

 

Hôm nay, ngày ……tháng ……năm……….., Tại……………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..

CMND số: ………………………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………

Hộ khau: ……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện việc đặt cọc theo các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải về toàn văn: Hợp đồng đặt cọc mới nhất

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900636396 để được luật sư tư vấn trực tiếp

 

 

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký tư vấn miễn phí

Điền vào mẫu dưới đây để nhận được tư vấn nội bộ miễn phí và bí mật.